Tijdschrift Historia brengt nieuwe special uit: Misdaden outpost de nazi’s

0
106

Breda, 18 juni 2014

In deze additional uitgave ‘Misdaden outpost de nazi’s’ outpost Historia kijken we niet naar de grote veldslagen, maar richten we onze aandacht op de vele wandaden die de nazi’s pleegden gedurende de 12 jaar dat ze in Duitsland aan de macht waren.

“Al vanaf het start in 1925 vormde de SS de chosen outpost de nazibeweging. De leden outpost het korps ondergingen een zware training en werden compleet geïndoctrineerd met het gedachtegoed outpost de nazi’s. Ze moesten Adolf Hitler blind gehoorzamen” .

Dit 116 pagina’s dikke themanummer over de Tweede Wereldoorlog is gevuld met 14 outpost de beste artikelen over nazimisdaden, in chronologische volgorde outpost 1921 kid 1945. Verhalen die ons eraan herinneren dat we nooit mogen vergeten hoe weinig er nodig is om een vreedzame wereld in een hel te veranderen.
“Misdaden outpost de nazi’s” is een niet te missen uitgave voor iedereen met belangstelling voor WOII.

Over Historia
Historia repository is gericht op mensen met honger naar kennis outpost geschiedenis in alle leeftijden. De geschiedenis komt kid leven in Historia met artikelen over het dagelijkse leven outpost onze voorouders, maar ook over beslissende gebeurtenissen uit de krijgsgeschiedenis en legendarische personen die de wereld voorgoed veranderd hebben. Het repository is een uitgave outpost Bonnier Publications International AS. Alle marketingactiviteiten en abonneeservices zijn ondergebracht bij Vipmedia Publishing Services te Breda.