Home Blog Page 3

Vrijdag 4 mei: Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

0
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers
Mariniersmuseum herdenkt 24 uur lang omgekomen mariniers

Bezoekers van het Mariniersmuseum kunnen vanaf 3 mei een digitale erelijst raadplegen. In deze database zijn alle mariniers opgenomen die door of vanwege de dienst zijn gesneuveld of omgekomen, tijdens oorlogen, gevechtsacties, patrouilles of oefeningen, of door ongelukken in uitzendgebieden, vanaf 1940 tot heden. In de database kan er gezocht worden op naam, periode en continent van overlijden. Van vrijwel alle omgekomen mariniers is een portretfoto of andere persoonlijke informatie toegevoegd, waardoor de marinier letterlijk een gezicht krijgt.

De erelijst is opgesteld in de tentoonstelling Zeesoldaten welke een overzicht geeft van de geschiedenis van de mariniers. Op 10 december 1665 is het Korps Mariniers opgericht door Johan de Witt en Michiel de Ruyter. Door de eeuwen heen hebben vele mariniers hun leven gegeven in dienst van de Nederlandse krijgsmacht. Zo ook tijdens de meidagen van 1940, een alles veranderend moment in de geschiedenis van de stad Rotterdam. Op de Noordoever rond de Maasbruggen verdedigden de mariniers de stad tegen de Duitse aanval. Gedurende deze inzet en de periode hierna zijn er mariniers omgekomen voor vrede en veiligheid over heel de wereld.

Helaas zijn de gegevens van overleden mariniers uit het verre verleden vaak onbekend of niet volledig, maar vanaf 1940 tot heden is alles goed gedocumenteerd en beschikbaar gesteld voor deze erelijst. Met dit nieuwe digitale document eert het Mariniersmuseum de omgekomen mariniers en het hoogste offer dat zij hebben gebracht.

Vanaf 3 mei kan de opstelling in het Mariniersmuseum voor het eerst worden geraadpleegd. Op vrijdag 4 mei, in het teken van dodenherdenking, wordt er via de social mediakanalen van het museum 24 uur lang -ieder uur- een omgekomen marinier herdacht. Ook is het museum deze dag geopend.

Deze erelijst is live te doorzoeken in het museum maar ook via de website van het Mariniersmuseum. Nabestaanden of anders betrokkenen kunnen actief informatie aanleveren om de database aan te vullen en zo de mariniers te gedenken. Voor meer informatie en de onlinedatabase: www.mariniersmuseum.nl

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen van Tante Zus’

0
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers
4 mei herdenking. Herdenking van alle Nederlandse oorlogslachtoffers

Museon opent tentoonstelling ‘De Onderduikkinderen van Tante Zus’

Het Museon in Den Haag opent op 25 april de verzetstentoonstelling ‘De onderduikkinderen van ‘Tante Zus’, over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en hun gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen voor hun kinderen. De tentoonstelling is te zien tot en met 16 september 2018.

Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk op van onderduikadressen door heel Nederland en redde in totaal het leven van 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ze was een gevierd kunstenares, die tijdens de Duitse bezetting haar schilderkist gebruikte om de levens van 52 joodse kinderen te redden.

Erkenning

In 1945 kreeg Ru Paré de Gerrit van der Veen-medaille uitgereikt en in 1968 werd zij in Israël geëerd met een eigen boom in de Laan der Rechtvaardigen van Yad Vashem. In 1988 is in de Haagse Houtwijk een straat naar haar vernoemd. Toch is Ru Paré, net als veel andere vrouwen die actief waren in de illegaliteit, bij het grote publiek onbekend gebleven.

Boekpresentatie ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven van Ru Paré’

Op 25 april verschijnt ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven van Ru Paré’ van auteur Wim Willems. Het boek wordt gepresenteerd in het Museon te Den Haag.

Over Ru Paré

Ru Paré was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw een landelijk bekend kunstschilder. In 1942 weigerde ze lid te worden van de Duitse Kultuurkamer, en nam haar leven een ingrijpende wending. Ze besloot haar krachten te wijden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Het onderduiknetwerk dat ze opbouwde, bestreek vele provincies.

Over hoe zij te werk ging, heeft ze tot aan haar dood gezwegen. Deze biografie ontvouwt zich als een persoonlijke zoektocht naar het veelzijdige bestaan van Ru Paré, kunstenares en icoon van het verzet. Het verhaal belicht tevens de rol van de talloze moedige vrouwen om haar heen.

Over Wim Willems

Wim Willems is schrijver en historicus. Met zijn veelgeprezen biografie ‘Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver’ won hij de tweejaarlijkse Littéraire Witte Prijs, en voor zijn boek ‘Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt’ kreeg hij de Die Haghe Prijs.

Herinneringsbijeenkomst

Van 22 t/m 27 april vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats van negen onderduikkinderen van Ru Paré, uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor Haagse schoolkinderen vertellen over hun onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

Samenwerking

De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk van Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst van voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen van het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus tot en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst van Ru Paré.

De tentoonstelling is het initiatief van de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie verschijnt de publicatie van auteur en historicus Wim Willems: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven van Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.

Onderduikkinderen van Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken WOII

0
Onderduikkinderen van Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen van de Jan van Nassauschool en de Pascha...

Onderduikkinderen van Ru Paré en Haagse schoolkinderen herdenken de Tweede Wereldoorlog bij Kindermonument in Museon

Op donderdag 26 april vindt er een bijzondere herdenking plaats in het Museon. Kinderen van de Jan van Nassauschool en de Paschalisschool uit Den Haag leggen, samen met de Onderduikkinderen van verzetsheldin (1896-1972) Ru Paré, bloemen bij het Kindermonument in het Museon in Den Haag. Het Kindermonument in het Museon herinnert aan de 2061 kinderen uit Den Haag die tijdens de oorlog zijn vermoord. De meeste van deze kinderen waren joods. Enkele tientallen van deze kinderen waren Sinti.

Herdenking
Deze week vindt in het Museon een herinneringsbijeenkomst plaats van negen onderduikkinderen van Ru Paré uit Israël en Nederland. Het is voor het eerst dat deze groep samen komt om elkaar te ontmoeten en herinneringen uit te wisselen. Zij zullen als gastspreker voor de kinderen van groep 7 en 8 van de Jan van Nassauschool en de Paschalisschool vertellen over hun onderduik. Aansluitend leggen ze samen bloemen bij het Kindermonument in het Museon.

De Onderduikkinderen van ‘Tante Zus’
Onder de schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde Ru Paré een netwerk op van onderduikadressen door heel Nederland en redde in totaal het leven van 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet, eert het Museon Ru Paré met de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen van Tante Zus’, over deze bijzondere en dappere vrouw. Ru Paré staat symbool voor het vergeten vrouwelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Boek ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven van Ru Paré’ door Wim Willems

De tentoonstelling is gebaseerd op het onlangs verschenen boek  ‘Verzetsheldin met schilderkist – het leven van Ru Paré’, van auteur en historicus Wim Willems. Boek | ISBN 9789024408658 | Paperback, 398 pagina’s, € 25,- Voor een digitale proef, recensie-exemplaar of een interview met de auteur kunt u contact opnemen met Stephan Debouillé, Boom uitgevers Amsterdam, s.debouille@bua.nl en 020-215 11 41

Kindermonument
De Jan van Nassauschool uit de Gouwestraat heeft enkele jaren geleden het Kindermonument geadopteerd. Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’. Aan de hand van dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. De herdenking in het Museon was mede mogelijk door steun van de Stichting Levi Lassen.

Het Kindermonument in het Museon bevond zich lange tijd aan de gevel van de lagere school in de Bezemstraat. Het ontwerp is van de Haagse beeldhouwer Theo van der Nahmer. De plaquette herinnert aan het rampjaar 1942, waarin de joodse kinderen uit Den Haag werden weggevoerd. Het overgrote deel van die kinderen kwam nooit terug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze school aangewezen als school voor joodse kinderen. Bij de afbraak van de school in de Bezemstraat (nu het Rabbijn Maarssenplein)  is deze plaquette in het Museon ondergebracht. De plaquette maakt onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’. Aan het monument zijn tien jaar geleden de namen van 2061 Joodse en Sinti kinderen toegevoegd.

Tentoonstelling ‘Kind in oorlog’
In deze permanente expositie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van kinderen belicht. Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten van 35 bekende en onbekende mensen die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die hun waarde meestal niet danken aan hun uitzonderlijke schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen die erachter schuil gaan.

Samenwerking
De tentoonstelling in het Museon over het verzetswerk van Ru Paré en de herinneringsbijeenkomst van voormalige onderduikkinderen zijn mogelijk dankzij bijdragen van het Vfonds, Fonds1818 en Stichting Levi Lassen. Van 25 augustus tot en met 16 september 2018 zal in Studio Pulchri tevens een tentoonstelling te zien zijn over de kunst van Ru Paré. De tentoonstelling is het initiatief van de Stichting Ru Paré en de Stichting Theodora Versteegh. Tegelijk met de expositie is de publicatie van auteur en historicus Wim Willems verschenen: ‘Verzetsheldin met schilderkist. Het leven van Ru Paré’ (Uitgeverij Boom).

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.

Het Nationale Theater komt met uitgebreid 4 mei programma

0
Het Nationale Theater komt met uitgebreid 4 mei programma

Het Nationale Theater in Den Haag staat samen met Theater na de Dam en Firma MES uitgebreid stil bij de Nationale Herdenking voor oorlogsslachtoffers op 4 mei. Op locatie en in de theaterzalen van Theater aan het Spui, Zaal 3 en de Koninklijke Schouwburg vinden tal van voorstellingen plaats, zoals de Caribische heldenwandeling en De laatste getuigen.

Caribische verzetshelden

Oorlogen én solidariteit reiken vaak over vele grenzen heen. Zo hebben Caribische Nederlanders een belangrijke rol gespeeld in het beslechten van de Tweede Wereldoorlog, onder meer in Den Haag. De Caribische heldenwandeling verhaalt hoe zij levens redden door hun inzet in de strijdkrachten, het verzet en als onderduikadres. De wandeling eindigt op de plek waar Anton de Kom, George Maduro, Boy Ecury en Waldemar Nods (Sonny Boy’s vader) gevangen hebben gezeten. Op 4 mei vindt er vanaf 14.30 een bijzonder programma plaats dat start in het Haags Historisch Museum. Familieleden van oorlogsheld George Maduro overhandigen persoonlijke stukken aan het museum. Vervolgens kan voor 22,50 euro gebruik worden gemaakt van het heldenarrangement met lezing over Maduro in het Haags Historisch Museum, een wandeling rondom het thema Caribische verzetshelden onder leiding van Valika Smeulders, een diner in de HNT Studio’s. Afsluitend wordt de voorstelling De laatste getuigen bezocht in de Koninklijke Schouwburg.

De laatste getuigen

Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei na 20.00 uur te zien is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog. Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal van hun vader of broer samen met acteurs van Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden door acteurs. De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en August Mijnhijmer (behoeder van de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein van der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker van ensemble van Het Nationale Theater mee aan de voorstelling.

Theatermaken in de Tweede Wereldoorlog

In Zaal 3 in Den Haag wordt op 4 mei om 18.30 uur stilgestaan bij theatermakers uit de Tweede Wereldoorlog. Wat betekent het om acteur te zijn in oorlogstijd? Met extra aandacht herdenken we Bob Oosthoek, een acteur en verzetsheld die ondergedoken zat op de Regentesselaan. Daar speelde hij clandestiene voorstellingen en hielp hij met zijn verzetsgroep duizenden joden aan valse papieren. Zijn dochter, Flos Mars, komt vertellen over zijn leven, zijn heldendaden en het gemis wat hij heeft achtergelaten.

Toen kwam de haring weer

Vrijdag 4 mei (19.00 uur) en zaterdag 5 mei (13.00 uur) staan in het teken van Toen kwam de haring weer. Jongeren uit Den Haag en Scheveningen verdiepten zich onder leiding van diverse theatermakers in de geschiedenis van Scheveningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Hun herinneringen en verhalen vormen de basis van de voorstelling Toen kwam de haring weer: Een theatrale route vol animaties, scènes en installaties. Over de evacuaties in Scheveningen, waar water en land onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Over de zee die vijf jaar lang gesloten was en waar de haring na de bevrijding met bákken kon worden opgevist.

De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag

Op verzoek van Theater Na de Dam heeft Arnon Grunberg een nieuw toneelstuk geschreven dat op 4 mei bij alle grote toneelgezelschappen in het hele land wordt gepresenteerd. De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag is een tragikomedie over een holocaust overlevende in het #metoo tijdperk. Over de macht van het slachtoffer, over schuldgevoel en zelfvernietiging, over het verleden als chantagemiddel. In de foyer van Theater aan het Spui spelen acteurs van Het Nationale Theater om 20.15 uur fragmenten uit de tekst De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag. Toegang is gratis. Voorafgaand hieraan is er een stiltemoment bij het Joods Herdenkingsmonument aan het Rabbijn Maarssenplein in Den Haag. Na dit programma kan er worden aangehaakt bij de voorstelling Maak je over mij geen zorgen van Firma MES in Zaal 2.

Maak je over mij geen zorgen

Bij de verbouwing van het Haagse restaurant Walter Benedict in 2014 wordt een koffer met brieven en foto’s gevonden. De brieven zijn geschreven tussen 1938 en 1945 en blijken eigendom van de Joodse Israel Bachrach, die in 1942 vanuit Den Haag naar Zwitserland vluchtte. Theatergroep Firma MES hoorde over dit verhaal tijdens een etentje en duikt voor Theater Na de Dam in de inhoud van de koffer. Wie was deze Israel? Hoe is zijn leven verlopen en wat vertellen zijn brieven ons nu? Op 4 mei is Maak je over mij geen zorgen te zien in Theater aan het Spui om 21.00 uur.

Kaarten en meer informatie over de Vrijheidsweken zijn te vinden via www.hnt.nl.

Bevrijdingsfestival 5 mei 2018 in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin. Tussen 11.0...

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin.

Tussen 11.00-16.00 uur kunt u genieten van live muziekoptredens door de Rolling DJ en saxofonist Mr. Saxo-B, die dankzij hun mobiele DJ Booth verspreid over het museumterrein optredens zullen verzorgen. De gehele dag door is er een radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlog en een tweedehands boeken verkoop door o.a. Documentatiegroep 40-45. Ook zijn er historische jeeps aanwezig.

Grateful Generation Tours organiseert deze dag ieder half uur doorlopend van 10.00-16.30 uur spannende fieldtrips in een authentieke Willy’s MB uit WO2 (2-3 personen, 30 minuten) langs de slagvelden van Market. Kosten: € 7,50 pp, alleen contant te betalen (exclusief € 3,- voor festiviteiten en bezoek museum, de Museumkaart is niet geldig). Van 14.00-15.30 uur vertellen opa’s en oma’s speciaal voor kinderen van 10-12 jaar persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Een beleving voor de jeugd! (Reserveren is noodzakelijk).

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een open rondleiding om 14.00 of om 15.00 uur door onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’. Het Bevrijdingsmuseum vertelt in deze expositie over de bewogen geschiedenis van het communistisch verzet, in de jaren ’30, tijdens de bezetting en in de naoorlogse periode. De verhalen van het communistisch verzet komen tot leven in historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland en worden getoond aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten.

De speciale entreeprijs voor het festival bedraagt € 3,- per persoon. Dit is inclusief toegang tot het museum, de festiviteiten en de parkeergelegenheid. De Museumkaart is geldig.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 5 mei 2018. Doorlopend van 10.00-16.30 uur.

Entree: €3,- per persoon (incl. museum, festiviteiten en parkeren). Museumkaart geldig.

Reserveren: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl

Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding

Nieuwe dimensie 4 mei met Ereveld Vol Leven op Ereveld Loenen

0
Op 4 mei staan op Nationaal Ereveld Loenen bij ruim 650 graven leeftijdsgenoten en nabestaanden achter de steen van een oorlogsslachtoffer om hen voor even weer een gezicht te geven. Voor het eerst dit jaar combineert de Oorlogsgravenstichting de traditionele Dodenherdenking, voor de nabestaan...

Op 4 mei staan op Nationaal Ereveld Loenen bij ruim 650 graven leeftijdsgenoten en nabestaanden achter de steen van een oorlogsslachtoffer om hen voor even weer een gezicht te geven. Voor het eerst dit jaar combineert de Oorlogsgravenstichting de traditionele Dodenherdenking, voor de nabestaanden van de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers op Nationaal Ereveld Loenen, met de bijzondere manier van herdenken: Ereveld Vol Leven.  “Voor ons is vandaag een eerste stap om te komen tot een nieuwe manier van herdenken die alle generaties aanspreekt”, aldus Theo Vleugels, algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting.

De herdenking wordt geopend door Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij deelt met de nabestaanden en andere bezoekers zijn gedachte over de rol van Europa in de vrede van nu.

In de afgelopen drie jaar heeft Ereveld Vol Leven bewezen veel indruk te maken, vooral ook op jongeren die zich beter kunnen identificeren met het oorlogsslachtoffer als ze iemand van ongeveer dezelfde leeftijd achter de steen zien staan. “Het besef dringt dan pas echt door, het zijn mensen zoals jij en ik met dezelfde toekomstdromen en ambities. Ik ben trots dat Ereveld Vol Leven dit jaar onderdeel is van de Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen”, Nathalie Toisuta, mede-initiatiefnemer Ereveld Vol Leven.

De Oorlogsgravenstichting nodigt u uit om de Dodenherdenking en Ereveld Vol Leven bij te wonen op Nationaal Ereveld Loenen.

Het programma

13.30 uur        Herdenkingsceremonie bij de Kapel

Ceremoniemeester Bas Westerweel (voormalig televisiepresentator en kleinzoon van verzetsstrijder Joop Westerweel) “Ik heb mijn opa leren kennen door woorden uit verhalen, en door de stilte achter de ogen van mijn vader. Ik ben een vader net als mijn vader vader was en zijn vader vader was. Zoekend en gemankeerd. Zit de oorlog ook in mij?

Toespraak door F.C.G.M. Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

Overweging door Kolonel D.M. Sebbag, Hoofdkrijgsmachtrabbijn

Gedichten door vier leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn

Taptoe, één minuut stilte, Wilhelmus

Kranslegging

14.30 uur        Ereveld Vol Leven

Ruim 650 betrokkenen, vrijwilligers achter een grafsteen

Bijzondere aandacht 2018 Jaar van Verzet. Circa 100 omgekomen verzetsstrijders krijgen een gezicht. 17 verhalen uitgelicht.

Nationaal Ereveld is de hele dag geopend. Voor de herdenkingsceremonie vragen wij u uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. De herdenking eindigt om 16.30 uur.

Verzetsstrijders staan centraal in vierde editie De laatste getuigen

0
Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei plaatsvindt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en so...

Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei plaatsvindt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal van hun vader of broer samen met acteurs van Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden door acteurs.  De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en August Mijnhijmer (behoeder van de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein van der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker van ensemble van Het Nationale Theater mee aan de voorstelling. Voor programmeur Erna van den Berg van Het Nationale Theater is het ieder jaar een uitdaging om laatste getuigen te vinden. “Het verzet was geheim. Dat maakte het lastig om de personen te vinden achter dagboekfragmenten of artikelen in de verzetskrant. Door veel research te doen, is het toch weer gelukt om een mooi programma samen te stellen.”

Mix heldendaden en getuigenissen

De laatste getuigen wordt een mix van heldenverhalen en getuigenissen, waarin ook de keerzijde van het verzet wordt belicht. “Hoe was het voor de achterblijvers toen hun vader, die in het verzet zat, ineens weg was?”, vertelt Van den Berg. “Pim Boellaard vocht aan het front en heeft drie keer gedacht dat hij de Tweede Wereldoorlog niet ging overleven. Hij heeft drie keer een afscheidsbrief geschreven.”  Veel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd onbekend. “De Surinamers hebben bijvoorbeeld gespaard om hun koninkrijk een Spitfire (gevechtsvliegtuig) te schenken”, zegt de programmeur. “Ook weten veel mensen niet dat de Indische gemeenschap erg actief was in het verzet. Daarnaast is het verhaal achter amusementspark Madurodam veelal onbekend: dat dit ter nagedachtenis aan George Maduro is opgericht.” In de meidagen van 1940 heeft Maduro met een klein groepje soldaten op heldhaftige wijze Villa Dorrepaal heroverd van de Duitsers. Hij overleed vlak voor de bevrijding in concentratiekamp Dachau.  Jaap Spijkers, acteur-en regisseur van Het Nationale Theater, neemt de regie van De laatste getuigen dit keer voor zijn rekening. “Het is een hele sterke vorm: het combineren van overlevenden of familieleden van overlevenden met acteurs. Door het vertellen van deze verhalen wordt voor het publiek een directe brug geslagen naar de Tweede Wereldoorlog”, aldus Spijkers.

Informatie en kaartverkoop

De voorstelling De laatste getuigen start op 4 mei meteen na de twee minuten stilte om 20.00 uur. Om 19.20 gaan de deuren open en kan de herdenking op de Waalsdorpervlakte op een groot scherm worden gevolgd. Kijk voor kaarten en meer informatie op www.hnt.nl

Kato Hayabusa Sento-tai (1944)

0

Kato hayabusa sento-tai of Colonel Tateo Katō’s Flying Squadron (64th Sentai) of Colonel Kato’s Falcon Squadron is een zwart/wit Japanse oorlogsfilm over de luchtoorlog in zuidoost Asia. De hoofdrolspeller is Tateo Katō. Hij werd gerespecteerd vanwege zijn vliegkwaliteit en hij was onverschrokken. Kato was geboren en getogen in huidige Asahikawa, Hokkaido . Zijn vader Sergeant Tetsuzo Katō werd gedood in de Russisch-Japanse oorlog . Hij is afgestudeerd aan de 37e klas van de Japanse keizerlijke leger Academie in 1925, en ingeschreven in het Makkum vliegschool twee jaar later.

In mei 1927, was hij gestationeerd in de 6de Hiko Rentai (vlucht regiment) in Pyongyang , Korea . Zijn vliegende vaardigheid met de Kawasaki Ko-4 dubbeldekker fighter (een licentie gebouwde Nieuwpoort-Delage NiD 29) was zo uitstekende dat hij was geselecteerd om te worden een vlucht instructeur op Tokorozawa in 1928. In 1932, Kato werd gepromoveerd tot hoofd instructeur op de Akeno vliegschool, de premier air academy voor de Keizerlijke Japanse leger Air Force. In 1936, Kato werd commandant van het 5de Rentai, en bij het uitbreken van de Tweede Sino-Japanse oorlog in 1937, werd hij commandant van het 2de Daitai, uitgerust met Kawasaki Ki-10 “Perry” dubbeldekker strijders, die snel bereikt lucht-superioriteit over Noord-China . Katō beweerde negen Chinese vliegtuigen tijdens zijn rotatie te hebben neergeschoten, waardoor hij de Japanse ace werd in China in de periode 1937-1941.

Kato keerde terug naar Japan in 1939 bij te wonen de Army Staff College en werd toegewezen aan het personeel van het hoofdkwartier van de Keizerlijk Japans leger generale staf . Ook bezocht hij Europa voor toewijzing, samen met generaal Hisaichi Terauchi, en bezocht de Duitse Luftwaffe in Duitsland. In deze periode werd hij bevorderd tot majoor.

In 1941, met de start van de Pacifische oorlog Kato kreeg opnieuw een bestrijding opdracht – ditmaal als commandant van de 64ste Sentai, gebaseerd op Guangzhou , China, en uitgerust met de nieuwste Nakajima Ki-43 Hayabusa strijders. Zijn eenheid heeft deelgenomen aan de vroege stadia van de oorlog, met name onderscheiden zich tijdens de Slag om Malaya . De 64e Sentai Duong Dong vliegveld was gestationeerd op Phu Quoc eiland te bieden dekking voor de Japanse invasievloot gebonden voor Malaya, en aanval van grond doelen in Malaya en Birma. De 64e Sentai had zijn eerste bestrijding van ervaring tegen de Flying Tigers op 25 December 1941, begeleiding van een bommenwerper raid op Rangoon. Onder Katō van de opdracht, boekte de eenheid meer dan 260 luchtfoto overwinningen geallieerde vliegtuigen. Hij niet toegestaan afzonderlijke overwinning kredieten omwille van teamwerk. Katō werd gepromoveerd tot Luitenant-kolonel in februari 1942.

Op kan 22, 1942, terwijl de Golf van Bengalen Kato was gedood in actie terwijl een vlucht van aanvallen No. 60 Squadron RAF Bristol Blenheim bommenwerpers. Zoals Kato trok na het maken van zijn eerste duiken pas op de Blenheims, torentje schutter Flight Sergeant “Jock” McLuckie van de vechter blootgestelde buik met een lange raked burst en de Ki-43 begon te branden en crashte in de zee. Kato was postuum gepromoveerd twee stappen in rang tot generaal-majoor, en werd geëerd door een speciale Staat Shinto ceremonie in Tokio Yasukuni-schrijn als een “god of war” in medio oktober 1942.

Katō van heldenmoed had aanzienlijke propaganda waarde, en werd door de Japanse overheid gesponsord een film met een titel Kato hayabusa sento-tai (加藤隼戦闘隊) (1944) om zijn levensverhaal te verheerlijken.

Deze oorlogsfilm was één van de beste oorlogfilms, met een realistisch verhaal en goede speciale effecten.

Regiseur : Kajirô Yamamoto (screenplay), Kenta Yamazaki (screenplay)
Hoofdrolspellers : Susumu Fujita, Minoru Takada, Denjirô Ôkôchi
Special effects: Eiji Tsuburaya

Edwin de Vries brengt ode aan vader in toneelstuk Westerbork Serenade

0
V.l.n.r. Hans Tiemeijer, Bernhard Droog en Rob de Vries (1962)
V.l.n.r. Hans Tiemeijer, Bernhard Droog en Rob de Vries (1962)

Over een bijna onvoorstelbare liefdesgeschiedenis tegen het decor van de Tweede Wereldoorlog.

Westerbork Serenade, een toneelstuk van Edwin de Vries, dat hij schreef over het leven van zijn joodse vader, toneelleider, regisseur, acteur en verzetsman Rob de Vries (1918-1969). Samen met zijn zoon, Sam de Vries (1993), vertelt hij het verhaal van hun moedige (groot)vader. Van 31 maart t/m 5 mei is Westerbork Serenade te zien in de theaters.

Toen de oorlog begon, was Rob de Vries nog geen 22 jaar. Een paar jaar later pleegde hij een bijna onvoorstelbare, heldhaftige verzetsdaad in Westerbork uit naam van de liefde. Edwin kende dit verhaal al lang maar – naar later bleek – slechts ten dele. Van de vrouw waar het allemaal om draaide hoorde hij jaren later de rest.

Westerbork Serenade, regie Mette Bouhuijs, gaat niet alleen over de kracht van de liefde, maar vooral om de kracht van doorzettingsvermogen en moed. De naam van het toneelstuk is ontleend aan een liefdesliedje van het duo Johnny en Jones, de neven van Rob de Vries, dat ze in het kamp schreven. Een toepasselijke titel voor een bijzonder liefdesverhaal.

In de voorstelling speelt de Hollandsche Schouwburg een belangrijke rol. Rob de Vries speelde er als joodse toneelspeler nog tot mei 1942 voor een uitsluitend joods publiek. Totdat de schouwburg een andere, tragische rol kreeg als deportatieplaats.

Sam speelt Rob de Vries in oorlogstijd. Zijn toenmalige vriendin wordt gespeeld door de jonge actrice Machiel Rodenburg. Edwin zelf speelt de rol van zijn overleden vader, die op deze wonderbaarlijke liefdesgeschiedenis terugkijkt.

Edwin de Vries (1950, Amsterdam) is acteur, regisseur en schrijver. Op twaalfjarige leeftijd debuteerde hij in de film De Laatste Passagier naast zijn vader. Naast films heeft Edwin rollen gehad in verschillende toneelproducties: o.a. Wie is er bang voor Virginia Woolf (waarvoor hij een Louis d’Or ontving) en Scènes uit een huwelijk.  Tevens was hij te zien in televisieseries als In de Vlaamsche Pot en M’n dochter en ik. Daarnaast schreef hij scenario’s voor verschillende speelfilms als De ontdekking van de hemel, Left Luggage en Zomerhitte , de musical Soldaat van Oranje en de televisieserie Dokter Deen.

Nationale Holocaust Herdenking 28 januari 2018

0
Auschwitzmonument
Auschwitzmonument

Op zondag 28 januari 2018, 73 jaar na de bevrijding van Auschwitz, vindt bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark te Amsterdam de Nationale Holocaust Herdenking plaats ter herdenking van de volkerenmoord op de Joden, Sinti Roma en alle andere groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s als ongewenst en minderwaardig werden beschouwd.

De herdenking vindt plaats in aanwezigheid van overlevenden en nabestaanden, premier Mark Rutte, de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol, de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, leden van de Tweede Kamer, ambassadeurs en hoge vertegenwoordigers van meer dan 30 landen, vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en veel belangstellenden.

De herdenking begint om 10.50 uur met een Stille Tocht vanaf het Stadhuis van Amsterdam naar het Wertheimpark waar om 11.30 uur de plechtigheid begint.

Premier Rutte, waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, schrijfster Jessica Durlacher en Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, houden toespraken.

Jair van der Reis zal als vertegenwoordiger van de derde generatie over zijn ervaring spreken van het bezoek in november aan Auschwitz en Sobibor.

Rabbijn Menno ten Brink zal de Jizkor en Kaddisj gebeden uitspreken. Er is muziek door Doron Peper en het Carmel Quintet en het Zigeunerorkest Roma Mirando.

Aansluitend is er voor particulieren en organisaties de gelegenheid hun kransen en bloemen te leggen bij het monument.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 10:00 uur verzamelen in de hal van het Stadhuis van Amsterdam, ingang Amstelzijde.

De NOS televisie zal een live registratie van de Herdenking uitzenden.

 

Laatste berichten