Gevechtsverslagen Meidagen 1940 online

0

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft de gevechtsverslagen van het Nederlandse leger over de Meidagen van 1940 online gezet.

De Krijgsgeschiedkundige Sectie begon al in juli 1940 met het verzamelen van bronnen over de strijd. Officieren werd gevraagd, waar nodig uit het geheugen, verslag te doen van door hen geleide operaties. Onderofficieren en soldaten moesten hun ervaringen op papier zetten. Verslagen en rapporten werden tot enkele jaren na de bezetting ingeleverd.

Het resulteerde in collectie 409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940, bestaande uit meer dan 3.500 stukken. De Krijgsgeschiedkundige Sectie schreef aan de hand van de gevechtsverslagen ook de 18-delige serie De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. Naast collectie 409 zette het NIMH ook deze zogenoemde Groene Serie online.

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3

 

Wrak van USS CA Indianapolis gevonden (Gezonken 30 juli 1945 )

0

Het onderzoeksteam van Paul Ellen heeft op 19 augustus 2017, het wrak gevonden van de Zware Kruiser (CA) USS Indianapolis (CA-35) van de Portland klasse. Het wrak ligt op een diepte van 5500 in de Filipijnse Zee.

Little Boy, de eeeste atoombom die viel op Hiroshima 6 August 1945

De USS Indianapolis zonk op 30 juli 1945, na een aanval van de Japanse onderzeeboot I-58. De USS Indianapolis werd bekend door het transport van de atoombom Little Boy (Hiroshima) en van het grote aantal slachtoffers die er vielen tijdens het zinken van het schip. Het grootste verlies aan levens na het zinken van een schip van de US Navy.

Er kwamen totaal 879 mensen om. De meeste kwamen om door uitdroging en de aanvallen van haaien.

De reddingsactie kwam pas laat opgang omdat de bemanning van de Indianapolis geen radiocontact meer kon maken met de USS Navy.

De CA35 Indianapolis in Pearl Harbor 1937
De CA35 Indianapolis in Pearl Harbor 1937

Landkaart van Polen 1939 Industrie en de infrastructuur

0
Poland 1939 Campaign in Poland 1939 Industry and Communications
Poland 1939 Campaign in Poland 1939 Industry and Communications

Landkaart van Polen, met daarin opgenomen, de infrastructuur. Hierin zichtbaar de wegen, spoorlijnen en de industriegebieden.

Afbeelding: Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government”.

Kaart van Europa 1939, met de Duitse Agressie 1936 – 1939

0
Europa, met de nieuwe grenzen als gevolg van de agressie van Duitsland 1936 - 1939
Europa, met de nieuwe grenzen als gevolg van de agressie van Duitsland 1936 - 1939

De kaart van Europa, waarin weergeven, de Duitse agressie richting zijn buurlanden. Zichtbaar is gemaakt de opsplitsing van Tjechoslowakije, de bezetting van met Memelgebied en de annexatie van Oostenrijk.

Kaart Europa na de Eerste Wereldoorlog

0
State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties
State Bounderary Alignments Resulting from the First World War Peace Treaties

Kaart van Europa na de Eerste Wereldoorlog. Hierin staan de nieuwe grenzen, die vastgesteld zijn na het tot stand komen van de verschillende vredesverdragen.

Herdenking capitulatie Japan 15 augustus 1945

0

Op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan, waarmee in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigde. Na de Slag om Okinawa, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en de oorlogsverklaring van de Sovjet-Unie, verkondigde keizer Hirohito op 15 augustus 1945 in een daags voordien op een grammofoonplaat opgenomen radiotoespraak de overgave van Japan aan. In de Gyokuon-hoso las hij het Keizerlijke antwoord betreffende de beëindiging van de oorlog voor waarin stond dat de Japanse overheid de verklaring van Potsdam had aanvaard en die hield een onvoorwaardelijke overgave in.

Presentatie Geallieerde vrouwen in WO2 in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
Geallieerde vrouwen in WO2 i
Geallieerde vrouwen in WO2 i

Op donderdag 8 juni a.s. bespreekt dhr. Hugo Keesing, muziekhistoricus en woonachtig in de VS, in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek de verschillende rollen die vrouwen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voertaal van deze lezing is Engels.

Of ze nu verzetsstrijdster waren, verpleegster of huisvrouw: de bijdrage van vrouwen was essentieel voor de geallieerde overwinning. De vrouwen die worden besproken zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, de Sovjet-Unie en elders. Leer ze kennen via de muziek die over hen geschreven is. Dhr. Hugo Keesing toont de vele rollen van vrouwen tijdens de oorlogstijd aan de hand van foto’s, ansichtkaarten, posters, bladmuziek en overige beelden.

De presentatie op 8 juni wordt gehouden in het kader van ‘Rosie the Riveter’, de huidige tijdelijke tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Er volgen in deze reeks nog twee presentaties. Luchtvaarthistoricus Wim Nijenhuis laat op 12 september a.s. zien wat de rol van de “Rosies” was bij de productie van de B-25 Mitchell bommenwerper bij North American Aviation Inc. Yvonne van der Meer schenkt op 21 september a.s. aandacht aan de zogenaamde ‘nachtheksen’: vrouwelijke piloten van een nachtbommenwerpersregiment in de Sovjet-Unie tijdens WO2.

De presentaties beginnen allen om 19.30 uur en kosten € 5,00 per persoon, per lezing. De Museumkaart is geldig. Reserveren is noodzakelijk.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 8 juni 2017. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

Entree: € 5,00 per persoon. De Museumkaart is geldig.

De voertaal van de lezing is Engels.

Reserveren noodzakelijk: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl

Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl

Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding

Stichting van de Unie van Socialisitische Sowjet-Republieken (USSR) 30 september 1922

0
Vlag, Unie van Socialisitische Sowjet-Republieken (USSR)
Vlag, Unie van Socialisitische Sowjet-Republieken (USSR)

De Sovjet-Unie (letterlijk “Radenunie”), voluit Unie van Socialistische Sovjetrepublieken of afgekort USSR (СССР; SSSR), was een communistische staat in Eurazië tussen 1922 en 1991.

De Sovjet-Unie was een eenpartijstaat geregeerd door de Communistische Partij vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991. Hoewel de Sovjet-Unie officieel een unie van 15 subnationale sovjetrepublieken was, waren de overheid en economie sterk gecentraliseerd.

De Russische Revolutie van 1917 veroorzaakte de ondergang van het Russische Rijk. Na de Russische Revolutie was er een strijd om de macht tussen de bolsjewistische partij, onder leiding van Vladimir Lenin, en de anticommunistische Witte beweging. In december 1922 hadden de bolsjewieken de burgeroorlog gewonnen, en werd de Sovjet-Unie opgericht door de fusie van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, de Transkaukasische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek en de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek.

Na de dood van Vladimir Lenin in 1924 kwam Jozef Stalin aan de macht. Hij heeft de Sovjet-Unie geleid door middel van een grootschalig industrialisatieprogramma. Stalin ontwikkelde een geplande economie en onderdrukte politieke oppositie tegen hem en de communistische partij.

In juni 1941 viel nazi-Duitsland met zijn bondgenoten de Sovjet-Unie binnen, waarmee nazi-Duitsland het niet-aanvalsverdrag brak dat beide landen hadden ondertekend in 1939. Na vier jaar won de Sovjet-Unie de oorlog, en werd een van de twee grootmachten van de wereld, tegenover de Verenigde Staten.

Adolf Hitler wordt de leider van de NSDAP, Juli 29 1921

0
Adolf Hitler wordt de leider van de NSDAP. Juli 29 1921
Adolf Hitler wordt de leider van de NSDAP. Juli 29 1921

In september 1919 werd Hitler lid van deze partij waar hij steeds meer tijd in stak. Hij werd snel een van de belangrijkere leden en klom op in het bestuur ervan. Hitlers eerste publieke toespraak werd gehouden op 16 oktober 1919 in de Münchener Hofbräukeller, waar hij sprak voor een publiek van 111 mensen als de tweede spreker die avond. Op 24 februari 1920 probeerde de partij haar eerste massabijeenkomst te organiseren. Het werd een redelijk succes met een opkomst van 2000 mensen. Hitler wist met retorisch vernuft in te spelen op het alom in Duitsland aanwezig maatschappelijk onbehagen en de partij won verder aan aanhang. Rond 1921 was Karl Harrer vertrokken uit de partij en Drexler was op een zijspoor gezet zodat Hitler als de leider werd gezien. Voortaan bepaalde hij hoofdzakelijk het beleid en was hij het brein van de activiteiten van de partij. Via een slimme en doordachte manier van propaganda van de partijideologie en -standpunten kreeg Hitler geleidelijk steeds meer invloed en aanhang onder de Beierse bevolking.

Duitsland en de USSR tekenen een niet aanvalsverdrag 23 augustus 1939 (Molotov-Ribbentroppact)

0
Ondertekening van het Molotov-Ribbentroppact. 23 augustus 1939.
Ondertekening van het Molotov-Ribbentroppact. 23 augustus 1939.

Het Molotov-Ribbentroppact heet officieel Niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de USSR Het is de benaming van een niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, gedateerd op 23 augustus 1939, maar eigenlijk ondertekend te Moskou in de vroege uren van 24 augustus, genoemd naar de ondertekenaars, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop en zijn sovjetcollega Vjatsjeslav Molotov. De overeenkomst staat ook bekend als het Duits-Russisch pact, Hitler-Stalin pact, Monsterverbond of het Duivelspact. Zonder dit pact had Hitler zijn oorlog met Polen (en daarmee de Tweede Wereldoorlog) niet kunnen starten omdat hij dan een groot risico liep op twee fronten oorlog te moeten voeren, gezien de dreigementen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in geval van een aanval op Polen en de voorheen zeer slechte verhouding met de bolsjewieken in de Sovjet-Unie.

Het pact was een niet-aanvalsverdrag, waarin de twee landen afspraken elkaar niet aan te vallen, en dat ook niet te doen als één van beide door een derde land zou worden aangevallen. Voor de Duitse leider Hitler was dat laatste van groot belang. Duitsland was van plan Polen binnen te vallen, waarvan de neutraliteit gegarandeerd werd door het Verenigd Koninkrijk. Een Engelse reactie was dus te verwachten, en om een oorlog op twee fronten te voorkomen werd het verdrag gesloten met de communistische vijand. Ideologische belangen werden terzijde geschoven voor pragmatische belangen. Japan reageerde hier zeer geïrriteerd op, mede vanwege de eigen militaire plannen tegen de Sovjet-Unie en hun interesse in Mongolië en Siberië.

Het niet-aanvalsverdrag bleek slechts een deel van het pact te vormen. Pas in 1947 tijdens de Processen van Neurenberg, raakte bekend dat in geheime protocollen (aanhangsels) afspraken waren gemaakt over de grenzen van de invloedssferen van de twee partijen, na een toekomstige ‘territoriale en politieke herschikking’. Polen werd tussen de twee ondertekenaars verdeeld, de Baltische staten Finland, Estland, Litouwen en Letland kwamen in de Sovjetsfeer, evenals delen van Roemenië (Bessarabië en de noordelijke Boekovina). Hiermee herstelde de Sovjet-Unie in belangrijke mate de grenzen van het tsaristische Rusland gedurende de 19e eeuw. Daarvoor waren de meeste van die gebieden nooit onderdeel geweest van tsaristisch Rusland. De gebieden die de Sovjet-Unie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland had moeten afstaan en bij de Vrede van Versailles aan Polen waren toegewezen werden opnieuw door de Sovjet-Unie geannexeerd.

Laatste berichten