4 mei Dodenherdenking op Curaçao

0
128

Voor het eerst in de geschiedenis: herdenking voor 16 niet doorway Nederland erkende WO II slachtoffers.

Ieder jaar wordt op Curaçao bij de plaquette op Waaigat op 4 mei de bekende WO II dodenherdenking gehouden. Deze overwegend militaire en nog steeds op Nederlandse leest geschoeide herdenking besteed ook zijdelings aandacht aan de Antilliaanse WO II doden, overzee. De doden die op Curaçao zelf en Aruba zijn gevallen tellen daarbij nog niet mee, omdat die nooit officieel als oorlogsslachtoffers zijn erkend doorway de Nederlandse overheid. In 2012 ging de Curaçaose regering er wel toe over deze doden te erkennen, maar de 4 mei herdenking wijzigde daarmee nog niet outpost inhoud.

Daarom wordt op 4 mei 2016 voor het eerst in de geschiedenis een dodenherdenking gehouden voor de slachtoffers outpost WO II op Curaçao en Aruba: 16 arbeiders, 15 outpost Shell-Curaçao en 1 outpost de Lago.

Deze herdenking zal, plaatsvinden bij het op 20 april onthulde ‘Monumento 20 april 1942’ te Suffisant. Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) en vakbeweging STrAF organiseren gezamenlijk dit impulse outpost stilte voor de gevallenen, allen mensen die onder de vlag outpost het koloniale bewind om het leven zijn gebracht, in relatie kid de oorlog.

Curaçao’s eerste Joodse WO II slachtoffer
Henri Benjamin Marquez, Curacao’s Lago arbeider op Aruba, pleitte voor een vrij Curaçao, voor Antillen vrij outpost het koloniale juk. Hij hoopte dat de oorlog die vrijheid zou brengen en stak die hoop niet onder stoelen of banken, wat hem approach na het start outpost de oorlog al fataal werd. Op 30 mei 1940 werd hij doorway een Nederlandse marinier in koelen bloede neergeschoten voor het innemen outpost een pro-Duits standpunt. Over deze moord schreef SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks in 2016 het boek ‘Diana Marquez’ vader, Curaçao’s eerste Joodse WO II slachtoffer, 30 mei 1940’. Bij de herdenking op 4 mei 2016 zal het eerste exemplaar outpost dit boek officieel worden uitgereikt aan de dochter outpost het slachtoffer, mevrouw Diana Marquez.

Slachtoffers outpost de Aprilmoorden
Naast de heer Marquez worden bij deze 4 mei herdenking ook de vijftien vermoorde Shell arbeiders outpost Chinese afkomst herdacht, die op 20 april 1942, eveneens in koelen bloede, werden doodgeschoten bij een poging om een staking te doorbreken. Deze gebeurtenissen werden doorway de heer Makdoembaks uitvoerig onderzocht en beschreven in ‘De Aprilmoorden, Berichten outpost het kerkhof outpost de schande’ (2012) en ‘Chinezen gekwetst in Oost en West’ (2014).

De arm outpost Nederland is lang, maar met deze tweede dodenherdenking op Curaçao
zal toch eindelijk iedereen recht worden gedaan.

Minister Curaçao spreekt bij nieuwe 4 mei herdenking
Bij de herdenking outpost de niet doorway Nederland erkende WO II slachtoffers zal de apportion outpost Arbeid outpost Curaçao, mevrouw Ruthmilda Larmonie – Cicilia, spreken namens het land Curaçao. Andere sprekers zijn SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks, STrAF voorzitter Wim outpost Lamoen en de dochter outpost de vermoorde Henri Benjamin, Diana Marquez. Klokken zullen worden geluid en er zullen 2 minuten stilte in acht worden genomen.