Holocaustnamenmonument Nederland

0

De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers verschenen over welke namen op het Holocaust Namenmonument zullen komen – en welke namen niet. Het Nederlands Auschwitz Comité begrijpt dat er op verschillende manieren naar de keuze van slachtoffergroepen kan worden gekeken en hecht eraan duidelijkheid te scheppen over de keuze die zij heeft gemaakt. Joden, Sinti en Roma vormden een speciale categorie van slachtoffers, omdat alleen zij werden vervolgd op raciale gronden met het nadrukkelijke doel deze groepen uit te roeien.

De namen die op het Holocaust Namenmonument zullen worden vermeld zijn van Joden die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Zij werden vermoord om wie ze waren. Niet om wat ze geloofden, niet om een levensstijl die ze aanhingen, maar puur om de ouders uit wie ze geboren waren. Ook al hadden ze religie totaal afgezworen, waren ze volledig geassimileerd en geïntegreerd: ze konden niet ontsnappen aan deze vervolging. Hetzelfde lot trof de Sinti en Roma; hun namen worden eveneens op het monument vermeld.

Het initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité tot het oprichten van het Holocaust Namenmonument is van meet af aan voor deze specifieke groepen slachtoffers bedoeld geweest. Zo hebben wij dit ook altijd in al onze pers- en andere uitingen gecommuniceerd. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat door de nazi’s ook verschrikkelijke misdaden zijn gepleegd tegen – om enkele groepen te noemen zonder aanspraak te maken op volledigheid – verzetsmensen, personeel van de koopvaardij, Jehova’s Getuigen, dwangarbeiders en homoseksuelen, maar zij vallen niet onder de definitie ‘Holocaust-slachtoffers’. Mocht op enig moment ook voor deze groepen slachtoffers van het nazi-regime een monument worden opgericht, dan ondersteunt het Nederlands Auschwitz Comité dat van harte.

Wervingsposter US Navy

0
Wervings poster US NAVY
Wervings poster US NAVY

Een wervingposter van de US NAVY, met als doelstelling personeel te werven voor de oorlog. De US Navy, was zich na 1941 aan het uitbreiden, met nieuwe schepen, hiervoor was veel personeel nodig.

Hitlerjugend – Vorwärts! Vorwärts!

0

Een filmpje van YouTube waarin zichtbaar wordt hoe de Duitse jeugd werd beïnvloed.

Krieg am Niederrhein – Teil 3

0

Operatie Veritable (slag om het Reichswald) was een militaire operatie van de Britse 21e Legergroep onder leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de noordelijke helft van een tangbeweging om het gebied tussen de Roer en de Rijn te bevrijden. De operatie vond plaats tussen 8 februari en 11 maart 1945. De geallieerden verloren hierbij 23.000 manschappen. De Duitsers hadden 38.000 doden en gewonden te betreuren en er werden nog eens 52.000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt.

Krieg am Niederrhein – Teil 2

0

Operatie Veritable (slag om het Reichswald) was een militaire operatie van de Britse 21e Legergroep onder leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de noordelijke helft van een tangbeweging om het gebied tussen de Roer en de Rijn te bevrijden. De operatie vond plaats tussen 8 februari en 11 maart 1945. De geallieerden verloren hierbij 23.000 manschappen. De Duitsers hadden 38.000 doden en gewonden te betreuren en er werden nog eens 52.000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt.

Krieg am Niederrhein – Teil 1

0

Operatie Veritable (slag om het Reichswald) was een militaire operatie van de Britse 21e Legergroep onder leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de noordelijke helft van een tangbeweging om het gebied tussen de Roer en de Rijn te bevrijden. De operatie vond plaats tussen 8 februari en 11 maart 1945. De geallieerden verloren hierbij 23.000 manschappen. De Duitsers hadden 38.000 doden en gewonden te betreuren en er werden nog eens 52.000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt.

Film ‘Krieg am Niederrhein’ in het Bevrijdingsmuseum Groesbeek

0
Schlacht im Reichswald
Schlacht im Reichswald

Het Bevrijdingsmuseum vertoont in februari en maart 2016 een reeks filmvoorstellingen van de klassieker ‘Krieg am Niederrhein’. Dit jaar is het precies 71 jaar geleden dat het Rijnlandoffensief van start ging: de grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het Rijk van Nijmegen. Van de start van Operatie Veritable op 8 februari 1945 tot en met de oversteek van de Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945.

De nog in prima staat verkerende Duitse film ‘Krieg am Niederrhein’, aangevuld met beelden van geallieerde oorlogscorrespondenten, verbeeldt op zinderende wijze de aanval op het Rijnland, waarbij volgens de laatste gegevens 500.000 geal¬lieerde soldaten het op 8 februari 1945 opnamen tegen de Duitse verdediging. In zes weken tijd groeide dit aantal uit tot een geallieerde troepenmacht van meer dan 1 miljoen soldaten! (Ter vergelijking: de NAVO had tot voor kort ong. 130.000 soldaten in Afghanistan). De overtocht over de Rijn markeerde het begin van het einde van Hitler-Duitsland.

‘Een grandioos schouwspel, door de duivel zelf uitgevonden’, zo berichtte de Amerikaanse oorlogsverslaggever James McCarthy over deze slag. De befaamde historicus W. Denis Whitaker wist het zeker, dit was: ‘The battle to end the war’.

Algemeen
. Voorafgaand aan alle voorstellingen en in de pauze is het museumcafé geopend.
. Aan elke voorstelling gaat een korte historische inleiding vooraf verzorgd door deskundigen van het Bevrijdingsmuseum.
. Film is Duitstalig en niet ondertiteld.
. Reserveren noodzakelijk: tel 024-3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.
. Standaard entreeprijzen (MK geldig), zie www.bevrijdingsmuseum.nl.
. Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek.

FILMPROGRAMMERING 2016 (tijden zijn inclusief inleiding en pauze):

11, 14, 18, 21, 25, 28 februari van 14.00-17.00 uur
16, 23 februari van 19.30-22.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

1, 8, 15 maart van 19.30-22.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 maart van 14.00-17.00 uur

Staatssecretaris Zijlstra wijst Grebbelinie aan als rijksmonument

0
Kazemat van de Grebbelinie aan de Eem bij Hoogland
Kazemat van de Grebbelinie aan de Eem bij Hoogland

Gezamenlijk persbericht
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Staatssecretaris Zijlstra wijst Grebbelinie aan als rijksmonument

Het strijdgewoel is sinds 1945 verstomd, maar de Grebbelinie is vanaf 1744 een belangrijke troef geweest in de verdediging van ons land. Telkens werd de ingenieuze waterlinie verder versterkt. Daarmee vormt hij een unieke staalkaart van verdedigingswerken over twee eeuwen. De liniewal, forten, kaden, sluizen, bunkers, tankgrachten en versperringen zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarom wijst staatssecretaris Halbe Zijlstra de Grebbelinie op 18 april aan tot rijksmonument.

De staatssecretaris brengt op 18 april een werkbezoek aan de grootste fortificatie van de Grebbelinie, Fort aan de Buursteeg, gelegen in Renswoude en Veenendaal. Aansluitend zal hij de Grebbelinie officieel de status van rijksmonument toekennen. Daarmee wordt de wens vervuld van de Stichting Grebbelinie die al jaren ijvert voor onderzoek naar en behoud van de waterlinie.

Drie tijdlagen
De Grebbelinie loopt vanaf de Nederrijn bij Rhenen noordwaarts tot aan Spakenburg. Hij werd aangelegd om het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee onder water te kunnen zetten wanneer de vijand uit het oosten optrok.
In 1794 moest de waterlinie de Fransen tegenhouden, maar door de strenge vorst trokken de vijandige legers probleemloos over de bevroren rivieren en ijsvlakte. Zo’n anderhalve eeuw later, toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, vormde de versterkte ‘Valleistelling’ de hoofdverdediging van ons land. In 1944 keerden de Duitsers de linie om. De ‘Pantherstellung’ moest nu de vanuit het westen naar Duitsland optrekkende vijand tegenhouden.

Directeur Cees van ‘t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ‘De Grebbelinie omvat drie tijdlagen die vandaag de dag nog volop zichtbaar en herkenbaar zijn. Het is een ingenieus ontworpen verdedigingsstelsel, dat onlosmakelijk met het landschap verbonden is en vanaf de 18e eeuw herhaaldelijk is ingezet. In 1939 werd het gebied tussen Rhenen en Spakenburg nog onder water gezet en is er hevig gevochten. De Grebbelinie is dus een uniek monument.’

Boven water halen
De Grebbelinie heeft de afgelopen jaren ook geïnspireerd tot een vruchtbare samenwerking tussen overheden en eigenaren. In 2006 startte de provincie Utrecht het programma Grebbelinie Boven Water! Daarin werken Utrecht en Gelderland, de gemeenten van de Grebbelinie, het waterschap Vallei Eem en Staatsbosbeheer aan het weer herkenbaar en beleefbaar maken van de Grebbelinie. Zij nemen de cultuurhistorische waarden als vertrekpunt voor een reeks landschappelijke, recreatieve en toeristische ontwikkelingen.

De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei is coördinator voor alle initiatieven. Zo is Fort Daatselaar bij Renswoude in oorspronkelijk staat teruggebracht en de Asschatterkade bij Leusden toegankelijk gemaakt voor publiek. Een nieuw thematisch Grebbeliniepad loopt vanaf Rhenen naar Spakenburg. Fort aan de Buursteeg zal een bestemming krijgen als ‘Poort voor de Gelderse Vallei’ en als centraal bezoekerscentrum voor de Grebbelinie. Een passende plek om de toewijzing tot rijksmonument te vieren op 18 april a.s.
Het publiek kan tijdens het ‘Festival boven water’ op zaterdag 14 mei met allerlei activiteiten de Grebbelinie bekijken en beleven.

Foute Keuze op 4 mei is foute keuze

0
Duitse troepen arriveren in mei op de Dam in Amsterdam
Krieg im Westen: Durchmarsch der deutschen Truppen durch Amsterdam. PK-Jäger- Scherl Bilderdienst Mai 1940 1207-41

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft met ontzetting kennis genomen van het voornemen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om een 15-jarige scholier op 4 mei een gedicht te laten voordragen over zijn oudoom die vrijwillig dienst heeft genomen bij de Waffen-SS. Dit nazi-regiment heeft zich aan het Oostfront schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.

De intentie van deze scholier is zeker te waarderen maar het feit dat mensen destijds verkeerde keuzes hebben gemaakt en hun families daarmee in het ongeluk hebben gestort is het gevolg van een bewuste keuze.
Het Nederlands Auschwitz Comité vindt dat slachtoffers en daders niet op hetzelfde moment herdacht kunnen worden. De keuze van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is strijdig met iedere vorm van zinnelijk denken en fatsoen.

Er is geen enkel excuus om overlevenden en nabestaanden te schofferen door op 4 mei een nazaat van een oorlogsmisdadiger een platform te geven tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam.

Indien het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet op dit besluit terugkomt zal het Nederlands Auschwitz Comité niet aanwezig zijn op de Dam.

Nabestaanden herdenken 75 jaar Slag in de Javazee op Kembang Kuning

0
Hr.Ms. De Ruyter vuurt
Hr.Ms. De Ruyter vuurt

Op 27 februari 2017, precies 75 jaar nadien, wonen tientallen nabestaanden op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya een herdenkingsceremonie bij ter nagedachtenis aan de slachtoffers die vielen bij Slag in de Javazee. Onder hen de bemanning van de Hr.Ms. Java, Hr.Ms. de Ruyter en Hr.Ms. Kortenaer.

De nabestaanden wonen de herdenking bij en leggen een krans bij het Karel Doormanmonument op het ereveld. Onder de nabestaanden zijn familieleden van de slachtoffers van de slag in de Javazee en overige oorlogsslachtoffers die begraven liggen op Kembang Kuning. Zij bezoeken Indonesië met een door de Oorlogsgravenstichting georganiseerde pelgrimsreis.

Naast de familieleden wordt de ceremonie bijgewoond door de Nederlandse ambassadeur, Rob Swartbol en de Nederlandse consul in Surabaya, Sylvia Pangkey. Namens de Oorlogsgravenstichting zijn Piet Hein Donner, president, en Theo Vleugels, algemeen directeur aanwezig. De ceremonie wordt geleid door Robbert van de Rijdt, directeur Indonesië van de stichting.

Commandant der Zeestrijdkrachten
Op 1 maart brengt de Nederlandse Commandant der Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk een bezoek aan Kembang Kuning. Hij legt een krans namens de Koninklijke Marine. Naast de nabestaanden en leden van de Nederlandse en Indische gemeenschap zijn ook Indonesische Marine autoriteiten en defensie attachés van het voormalige ABDA Command bij dit bezoek aanwezig. Ook zij leggen een krans.

Over de Slag in de Javazee
Op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya wordt op 27 februari traditiegetrouw de Slag in de Javazee herdacht. Op die datum in 1942 vond nabij het eiland Bawean ten noorden van Surabaya een langdurige zeeslag plaats tussen Japanse oorlogsschepen en een geallieerde vlooteenheid bestaande uit Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse marineschepen. Dit eskader stond onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman. Hij en meer dan 900 andere Nederlandse marinemannen sneuvelden op die dag in een laatste en vergeefse poging om de Japanse invasiemacht tegen te houden. Een paar dagen later was Java in handen van de Japanse overheerser.

Over Nederlands Ereveld Kembang Kuning
Op Ereveld Kembang Kuning liggen slachtoffers van de Koninklijke Marine, burgerslachtoffers van de kampen op Oost-Java, militairen van de Koninklijke Landmacht en het KNIL. Ter herdenking van de slachtoffers in de Javazee is op dit ereveld het Karel Doorman monument opgericht. Kembang Kuning is één van de zeven Nederlandse erevelden die de Oorlogsgravenstichting (OGS) in Indonesië onderhoudt.

Over de Oorlogsgravenstichting
Oorlogsslachtoffers zijn soms militairen maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend soms kort of eenvoudig.
Wij geloven dat het vertellen van deze verhalen in combinatie met een graf bijdraagt aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Wij houden de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse Oorlogsgraven in de wereld. Ruim 24.000 van deze graven bevinden zich in Indonesië verspreid over zeven erevelden in Jakarta, Bandung, Semarang en Surabaya op Java.